Blog

Beniamin M. W. Bukowski

Historia pewnej poprawki

Kto, niezależnie od własnej afiliacji światopoglądowej, chociaż trochę interesuje się myślą polityczną, zetknął się z pewnością z Carlem Schmittem, postacią tyleż kontrowersyjną, co intelektualnie modną. To chyba jeden z nielicznych myślicieli konserwatywnych, który tak bardzo oczarowuje lewicowców, czytany więc jest od prawa od lewa, od prawa do lewa wydawany, komentowany i interpretowany. Lubią się w nim zaczytywać i filozofowie i politycy, może tylko prawnicy mają do niego często stosunek nieco niechętny, wytykając mu metodologiczne niechlujstwo i istotne błędy interpretacyjne. Jakim dziwacznym człowiekiem był Schmitt!

Beniamin M. W. Bukowski

O logice kaźni i archaizacji władzy

W pierwszym rozdziale „Nadzorować i karać” Michel Foucault analizuje instytucję publicznej kaźni, jej funkcję w nowożytnej Europie i stopniowy zanik w XVIII i XIX wieku na rzecz nowopowstającego systemu penitencjarnego, zastępującego brutalne okaleczanie ciała wyrafinowanymi strategiami biowładzy.

Adam Chlebisz

Kraj szyty na miarę kapitalizmu

Protesty zaczęły się w połowie października 2019 roku od sprzeciwu grupy studentów, do której niemal od razu dołączała rzesza uczniów szkół średnich. W ciągu zaledwie trzech dni przejęli główne dworce kolejowe, aby w ten sposób zbojkotować wzrost cen transportu publicznego w stolicy Chile.