Autorzy: Karol Rębisz, Michał Kopciał, Bartłomiej Mielniczek

Sprawozdanie z TGŚ: Dzień Biznesu

Gośćmi panelu eksperckiego: ,,Czy Polska może zarabiać w kosmosie?”, otwierającego dzień Biznesu byli Bartosz Postulka, inżynier systemów kosmicznych w branży newspace, założyciel AGH Space Systems oraz współtwórca satelity KRAKSAT, a także członek zespołu Piotr Roszkowski.

Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące zarówno samych technologii kosmicznych, jak i otoczki biznesowej oraz legislacyjnej z nimi związanej. Piotr Roszkowski zaznaczył, że AGH Space System stawia przede wszystkim na rozwój studentów oraz podkreślił, że prezentują oni poziom światowy. Z kolei Bartosz Postulka stwierdził, że technologie kosmiczne są niezwykle ciekawe, ponieważ są bardzo przekrojowe i łączą w sobie zarówno aspekt technologiczny, jak i ekonomiczny, prawny czy abstrakcyjny umożliwiający ludziom ,,spojrzenie w górę”.

Założyciel AGH Space zdradził również, jak wygląda proces tworzenia, a następnie wysłania w kosmos satelity ,,Zaczynamy od pomysłu, a później dostajemy kijem w głowę, bo nie jest to takie łatwe”. Zaznaczył również, że taki projekt wymaga dużego wsparcia i na szczęście w przypadku KRAKSAT zostało ono udzielone. Niezwykle interesującą kwestią było też to, czy ekonomiści są przydatni w pracy związanej z technologiami kosmicznymi. Bartosz stwierdził, że dużym rynkiem związanym z kosmosem jest ten zawiązany ze sprzedażą danych z obserwacji ziemi oraz że na rynku pojawiają się co raz to nowe startupy a ekonomiści są ważni w ich wycenie oraz wycenie przyszłych rynków np. rynku zasobów. Piotr Roszkowski powiedział że wprawdzie ekonomiści nie są potrzebni w codziennej pracy związanej z rozwojem technologii, jednak osoby odpowiedzialne za marketing i fundusze są przydatne.

Ciekawe są również perspektywy rozwoju sektora kosmicznego. Wprawdzie, jak powiedział Pan Roszkowski, ,,Jest to rynek wciąż marginalny w Polsce” jednak zostały poczynione kroki, które mogą odmienić tę sytuację. W 2014 roku powstała polska agencja kosmiczna a w 2017 roku zatwierdzona została polska strategia kosmiczna. Nie wystarczające jest jednak zainteresowanie prywatnych inwestorów. Jest to spowodowane wysokim progiem wejścia oraz dużym ryzykiem, w wyniku czego naukowcy i inżynierowie są skazani w dużej mierze na finansowanie publiczne. Istotnym rynkiem może okazać się pozyskiwanie niektórych surowców z kosmosu, jest to jednak na ten moment temat futurystyczny. Produktem, generującym duże zyski oraz silną konkurencję, może być również Internet satelitarny. Idealnym podsumowaniem panelu mogą być słowa Bartosza Postulki, który stwierdził, że biznes i nauka napędzają się wzajemnie.

Kolejna z debat podczas Dnia Biznesu miała przynieść odpowiedź na pytanie: „Czego możemy oczekiwać od startupów?” Uczestnikami debaty byli: Łukasz Leszczyński z Krakowski Park Technologiczny, dr Dominika Walec – wiceprezes ds. wzrostu i rozwoju fundacji omgkrk, Jerzy Grzesiak – projektant innowacji w Hubraum oraz Karol Kaczmarczyk z INNOventure.

Według uczestników debaty Kraków ma potencjał w dziedzinie start-upów, szczególnie w branży IT, jednak nadal oczekiwania nie zostały tutaj w pełni spełnione. Nie powstała druga Dolina Krzemowa, a Kraków nadal ma wiele do nadrobienia względem Warszawy. Jak zgodnie stwierdzili eksperci, warto próbować zakładać oraz rozwijać start-upy, ponieważ mimo tego, że nie są tak bezpieczną branżą, jak konwencjonalne przedsiębiorstwa i instytucje rządowe, to są one najbardziej innowacyjne i mają większy potencjał do wzrostu.

Dodatkową zachętą dla zakładających startupy są państwowe dotacje – pomagają zapewnić dobry start, a szansa na osiągnięcie sukcesu jest większa.
W dalszej części debaty uczestnicy dyskutowali o tym, co jest najważniejsze w startupie oraz o trudnościach związanych z ich funkcjonowaniem w Polsce. Jako cechy charakterystyczne, wyróżniające je na tle innych przedsiębiorstw wymieniono to że nie są duże, nie mają dużego kapitału oraz co najważniejsze, są innowacyjne. Jako przykład krakowskiego start-upu, który odniósł sukces, wymieniono Estimote. Za główny powód, dla którego startup może odnieść sukces, uznano fakt użyteczności społecznej.

W ostatniej części debatowano o tym, co jest główną cechą start-upu, który odniósł sukces. W pierwszej kolejności jest to dobry pomysł, który często rodzi się z obserwacji problemów i szukania sposobu na ich rozwiązanie. Za kolejne takie cechy uznano przedsiębiorczość założyciela oraz dobrze dobrany zespół. Natomiast jako najważniejsze czynniki wymieniono kapitał ludzki oraz kapitał społeczny.