Autorzy: Karol Rębisz, Bartłomiej Głąbiński, Ewa Madej

Sprawozdanie z TGŚ: Dzień Kultury

Dzień Kultury rozpoczął się od prelekcji Pani Anny Lorch – pełniącej funkcję Dyrektora Operacyjnego na Polskę, w firmie UBS, pt. „Kultura okiem biznesu – o społecznej odpowiedzialności z UBS”. Pani Dyrektor przedstawiła jak ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie odgrywa kultura biznesowa i ludzie ją tworzący. Na przykładzie UBS Polska wyjaśniła, że kultura organizacyjna, właściwy klimat organizacyjny oraz wypracowane wartości stymulujących pracowników odgrywają niebagatelny wpływ na misję i strategię każdego większego organizmu gospodarczego.

Podkreśliła, że kultura łącząca pracowników z wartościami firmy powinna być propagowana nie tylko w czasie prosperity ale również w czasach kryzysów finansowych. Podsumowaniem dla całej prezentacji było oczywiste, aczkolwiek niebagatelne stwierdzenie mówiące o konieczności współpracy w ramach każdej organizacji – „Jednostka nie może wiele, inaczej jest w przypadku współpracy” oraz „Ważne abyśmy w organizacji potrafili mówić MY”.

Kolejnym punktem Dnia Kultury był panel dyskusyjnego „(Nie)kulturalna sztuka”, którego jednym z głównych zagadnień było wskazanie gdzie powinny szukać pomocy osoby doświadczające mobbingu czy molestowania w miejscu pracy. Prof. UEK Monika Szaraniec, specjalizująca się w dziedzinie prawa pracy, wskazała na prawne kroki – pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Procedury sądowe mogą być jednak bardzo długotrwałe. Równocześnie sąd ma prawo nie dopuścić jako materiału dowodowego nagrań robionych w ukryciu. Innym z zasugerowanych rozwiązań jest zawiadomienie PIPu, jednak stosunek pracodawcy do pracownika nie zawsze zmienia się po inspekcji.

W takim wypadku warto pamiętać o organizacjach społecznych niosących pomoc ofiarom mobbingu. Patrycja Babicka i Karolina Więckowska (przedstawicielki pań, które zgłosiły jako nieodpowiednie, zachowania byłego dyrektora Teatru Bagatela – Henryka Schoena) wskazały na nagłośnienie sprawy poprzez media, kiedy inne środki nie pomagają. Z kolei Zbigniew Grzyb (dyrektor NCK) uważa, że długotrwałe piastowanie wysokiego stanowiska sprzyja poczuciu bezkarności i zmiany są konieczne, aby instytucje kultury mogły dobrze funkcjonować. Na koniec wszyscy rozmówcy zgodzili się, że najważniejszy jest ogólny, stanowczy brak zgody na patologiczne sytuacje w miejscu pracy.