O nas

Fundacja Ekonomii Humanistycznej powstała z potrzeby zrewidowania idei nieograniczonego rozwoju ekonomicznego. Jej zadaniem jest postawienie potrzeb społecznych, jak i indywidualnych człowieka za cel funkcjonowania gospodarki.

Każda rzecz która utrudnia wzrost gospodarczy uważana jest za coś zubożającego, niemoralnego. I przeciwnie, wszystkie działania, nawet te które degradują człowieka, zubażają go wewnętrznie są kwestionowane tylko wtedy, gdy uzna się je za “nieekonomiczne”. Idea człowieka, prywatnej jednostki, redukuje całe jego bogactwo życia do jednego tylko wymiaru – zysku.

Członkowie Fundacji wierzą, że konieczna jest re-definicja ekonomii jako ekonomii zaangażowanej, wrażliwej na podstawowe ludzkie prawa i potrzeby. Wnioski płynące z ekonomii, w naszym rozumieniu, mają charakter fakultatywny, gdyż podlegają wpływom i zakłóceniom ze strony czynników spoza obszaru bezpośrednich zainteresowań klasycznych szkół ekonomii.

Działania podejmowane przez Fundację mają za zadanie podkreślenie roli człowieka w badaniach obszaru ekonomii poprzez wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do celów gospodarowania człowieka. Fundacja stara się dążyć do wzmocnienia dialogu społecznego poprzez otwieranie dyskusji na temat potrzeb człowieka oraz jego roli w społeczeństwie, jak również roli gospodarki w życiu człowieka.

Ludzkie działanie jest dążeniem do czegoś, co powszechnie uważa się za dobre. Jest to oczywiście tautologia, która potrzebna jest nam by zadać pytanie: “dobre dla kogo?”.

To my tworzymy FEH

Mateusz Mierzejweski

Ekonomista związany z obszarami badań nad wzrostem gospodarczym oraz jakością życia. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu ekonomii, filozofii oraz socjologii. Członek zarządu FEH oraz Fundacji Trzecia Grupa Krakowska.
Członek zarządu FEH. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika finansowego Profit Journal, współorganizator trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji finansowej Capital Market Days. Czynny uczestnik kilkunastu konferencji naukowych. Autor licznych publikacji koncentrujących się na tematyce rynków kapitałowych. Koordynator projektu “Spotkania z Dialogiem” FEH.

Członkini zarządu FEH. Studiowała prawo i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka licznych prac naukowych z zakresu ekonomii behawioralnej i ekonomii społecznej, a także prawa pracy. Czynna uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych oraz debat o tematyce społeczno-gospodarczej.

Członek zarządu FEH. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor kilku artykułów naukowych oraz prelegent licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Członek zarządu FEH. Absolwent Krakowskiej Akademii Samorządności,  członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, współorganizator finału akcji Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Koordynator projektu “Spotkania z Dialogiem” FEH.

Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Czynna uczestniczka kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce społeczno-gospodarczej.

Płynnie posługuje się 5 językami – angielskim, niemieckim, rosyjskim, polskim oraz ukraińskim. Aktualnie uczy się języka koreańskiego. Pasjonatka fotografii oraz grafiki komputerowej. W Fundacji zajmuje się głównie mediami społecznościowymi, a czas wolny najchętniej spędza z przyjaciółmi. Przyjechała do Polski z Ukrainy nie za lepszym życiem, ale po to, aby udowodnić sobie, że w nawet obcym kraju potrafi się świetnie odnaleźć i zdziałać wiele dobrego.

Sebastian Skalski

Student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Płynnie posługuję się 4 językami, w wolnym czasie uczy się języka Chińskiego. Uczestnik programu mentorskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Joanna Ujczak

Ukończyła analitykę ekonomiczno-finansową na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w analizach statystycznych, prowadząca szkolenia z zakresu podstaw ekonometrii oraz matematyki ogólnej i finansowej.