Projekty

Reframe Economic Forum

23 kwietnia zakończyliśmy naszą 5-dniową konferencję, podczas której gościliśmy wielu znakomitych gości, m.in. Prof. Elżbietę Mączyńską, Prof. Marka Belkę czy Prof. Jerzego Hausnera. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami rozmów na naszych mediach społecznościowych.

Rewolucja 4.0

Jako FEH współpracowaliśmy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach realizacji seminariów online w projekcie „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowanego w ramach programu MNiSW pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022. W ramach cyklu gościliśmy kilku znakomitych gości przedstawiających jak wykorzystać czwartą rewolucję przemysłową, by wejść do gospodarczej pierwszej ligi; zagadnienie sztucznej inteligencji i automatyzacji pracy; czy także przyszłe trendy na rynku pracy.

Seria edukacyjna o finansach osobistych

Za każdym razem, kiedy dokonujemy wyboru polisy, ubezpieczenia, funduszu inwestycyjnego czy planu emerytalnego mamy dylemat, która opcja byłaby najlepsza. Często nawet dokonując codziennych wydatków, nie wiemy, na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę… Cykl został zrealizowany z pomocą wykwalifikowanego i doświadczonego doradcy finansowego – Konrada Chlebdy. W ramach spotkań poruszaliśmy temat emerytur, mieszkalnictwa, ubezpieczeń czy zarządzania własną firmą. Celem projektu było przedstawienie tych zagadnień w sposób praktyczny z perspektywy eksperta, tak aby każdy kto chciałby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu finansami osobistymi mógł w zgłębić wybrany temat. Zachęcamy do oglądania!

Warsztat z Dialogiem

Pierwsza edycja projektu „Warsztat z Dialogiem” już za nami! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w serii „Spotkań z Dialogiem”, a szczególnie uczestnikom warsztatów. Chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy nie tylko ukończyli cykl szkoleniowy, ale i wystartowali w Wielkim Finale o tytuł „Mistrza Dialogu”. W tym miejscu warto przypomnieć, że Wielki Finał składał się z debat w formacie „1 na 1”, czyli takim, w którym wszystko zależy od samego debatującego. Część z naszych uczestników po raz pierwszy miała możliwość udziału w takiej formie debatowania, za co należą się szczególne gratulacje.

Spotkanie z Inspiracją

Cykl spotkań z przedstawicielami świata biznesu, polityki, nauki czy kultury. Spotkania przeprowadzane są w formie krótkiego wywiadu, a następnie moderowanej dyskusji, podczas której wszyscy uczestnicy mają okazję włączyć się do rozmowy lub skierować pytanie do Gościa spotkania, co stwarza możliwość poznania inspirujących osobowości oraz skonfrontowania z nimi własnych przemyśleń dotyczących omawianego tematu.

Spotkanie z Dialogiem

Cykl debat, które przeprowadzane są w formie moderowanej dyskusji 1:1 między reprezentantami odmiennych partii politycznych bądź osób przedstawiających różnorodne poglądy oraz ideologie dotyczące zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa oraz kultury.

Tydzień Gospodarki Światowej

W dniach 2-6 marca 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce największe jak dotąd wydarzenie organizowane przez Fundację. Miało ono charakter otwarty, a skierowane było głównie do młodzieży, studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni krakowskich. W każdym z tych pięciu intensywnych dni zostały poruszone ważne tematy z zakresu: Finansów, Debaty, Gospodarki, Kultury oraz Biznesu. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział m. in. w warsztatach biznesowych, konkursie inwestycyjnym, a także wysłuchać inspirujących prelekcji naszych gości oraz usłyszeć odpowiedzi na najbardziej palące pytania z zakresu ekonomii podczas paneli dyskusyjnych.

Reframe Economic Forum