Rewolucja 4.0

Jak wykorzystać czwartą rewolucję przemysłową, by wejść do gospodarczej pierwszej ligi

24.11.2020

Czwarta rewolucja przemysłowa, jak każda poprzednia, doprowadzi ostatecznie do zwiększenia produktywności i spowoduje szereg zmian na rynku pracy. Możemy tę rewolucję albo wykorzystać do tego, by wejść do „gospodarczej pierwszej ligi”, tj. grupy najsilniej rozwiniętych państw w Europie, albo przespać, czego konsekwencją będzie „skapywanie” do Polski korzyści wynikających z technologii i rozwiązań organizacyjnych wypracowanych przez innych oraz – w najlepszym wypadku – utrwalenie dystansu dzielącego nas od zamożniejszych gospodarek, a w rezultacie konserwacja statusu państwa „nadganiającego”.

Gościem spotkania był Jakub Bińkowski Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.
W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z możliwymi scenariuszami rozwoju polskiej gospodarki oraz nakreślony został możliwy do wykorzystania zestaw narzędzi, zarówno w sferze diagnozy, jak i rekomendacji.
Konferencja organizowana była w ramach Problemu węzłowego 2.2 Zasoby rozwojowe nowej gospodarki.

Cyfrowy tayloryzm: Automatyzacja a nadzór w pracy przyszłości

08.12.2020

Nasze rozumienie automatyzacji pracy zmieniło się. Najpierw wraz ze wzrostem znaczenia pracy umysłowej, kreatywnej – zdawałoby się odpornej na automatyzację ze strony surowych ramion robota – a w ostatnich latach rozwojem specjalistycznego oraz wszechstronnego oprogramowania. Ostatnim takim wynalazkiem jest sztuczna inteligencja (AI) – algorytmy dzięki odpowiednio dużej liczbie danych są w stanie przeskoczyć nasze możliwości poznawcze i decyzyjne. Wraz z automatyzacją obserwujemy też proces rosnącego nadzoru pracy, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa.

Gościem spotkania był Jan Zygmuntowski Kierownik programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie na studiach licencjackich w Akademii Leona Koźmińskiego, ekonomista zainteresowany problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii.
Seminarium poruszyło tematykę rodzajów automatyzacji, ich znaczenia dla pracowników w przemyśle 4.0 i prognoz co do rosnącego cyfrowego nadzoru w miejscu pracy.

Seminarium organizowane było w ramach Problemu węzłowego 2.2 Zasoby rozwojowe nowej gospodarki.

The Labour Market Ahead

09.03.2021

Przyszłość rynku pracy zależy od wielu czynników. Czwarta rewolucja przemysłowa pociągnie za sobą coraz szybszy postęp automatyzacji i internetyzacji, jednakże na rynek pracy wpływać będzie również postęp w edukacji czy struktura demograficzna.

Gościem seminarium była Pani Corinne Klajda, CEO Accord Group Polska, jednej z firm zakładowych globalnego sojuszu AltoPartners Executive Search & Leadership Consulting.

Podczas wykładu zaprezentowane zostały statystyki dotyczące obecnego stanu rynku pracy, jego przyszłości, a także doświadczenia Pani Corinne, jako osoby stojącej na czele firmy w branży strategicznego zatrudnienia.